Friday, November 12, 2010

Tahu

Tahu sesuatu,
bukan bererti tahu semua.
Jadi apabila kita tahu sesuatu berkenaan seseorang,
jangan terus kita buat sangkaan terhadapnya.
Sesungguhnya sangka-sangka itu, 
adalah hadith yang paling dusta.
~ Hilal Asyraf



No comments: