Friday, November 1, 2013


***

dan begini caranya mengenang Aina Nabila Ahmad. Cuplikan dengan izin.

Musim hujan, musim cuti.

No comments: